Υφίσταται η λειτουργία Μυστικής Συνομιλίας; Είναι απενεργοποιήσιμη;

Είναι μια υπάρχουσα λειτουργία και μη απενεργοποιήσιμη.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.