Υφίσταται μια ενδοεπικοινωνιακή λειτουργία;

Ναι, υπάρχει αυτή η λειτουργία αλλά μόνο για ηχητική κλήση. Η λογική σύνδεση ανάμεσα σε αυτόν που πραγματοποιεί την κλήση και αυτόν/ους που την αποδέχεται είναι προγραμματιζόμενη κατά περίσταση σε ένα από τα ελεύθερα πλήκτρα και όχι από την επιθυμητή συσκευή. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση το μεγ. 6 κλήσεων ενδοεπικοινωνίας διαφορετικές είτε στο βιντεοθυροτηλέφωνο (με ενεργοποίηση 2nd λειτουργίας) είτε από θυροτηλέφωνα 20557 με την προθήκη παραδοσιακών πλήκτρων NO.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.