Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο προγραμματισμού του χωνευτού χρονοθερμοστάτη αφής 3 μονάδων 02955 και συγκεκριμένα τον τρόπο εκτέλεσης των εξής διαδικασιών: προγραμματισμός ώρας/ημέρας εβδομάδας, ρύθμιση αυτόματου τρόπου λειτουργίας (με ωριαίο πρόγραμμα), προσαρμογή τιμής ρύθμισης θερμοκρασιών (T0/T1/T2 = απουσία/εξοικονόμηση/άνεση), ρύθμιση ωριαίου εβδομαδιαίου προγράμματος, λειτουργία προσωρινής απενεργοποίησης αυτόματου προγράμματος, χειροκίνητη παράκαμψη προκαθορισμένου χρόνου, ρύθμιση χειροκίνητης λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας στη χειροκίνητη λειτουργία.

Δημοσιεύτηκε στις