Χωνευτός χρονοθερμοστάτης αφής 3 μονάδων, κωδ. 02955 - Διαχείριση ενέργειας

Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο προγραμματισμού του χωνευτού χρονοθερμοστάτη αφής 3 μονάδων 02955 και συγκεκριμένα τον τρόπο εκτέλεσης των εξής διαδικασιών: εμφάνιση στιγμιαίας ισχύος, εμφάνιση ημερήσιας ενέργειας που καταναλώνεται / παράγεται, πλοήγηση στα ιστορικά δεδομένα, ειδοποίηση προστασίας από διακοπή ρεύματος με ρύθμιση τιμής κατωφλίου ενεργοποίησης.

Δημοσιεύτηκε στις