Όταν ενεργοποιώ το σύστημα ποιον αριθμό θα πρέπει να εκχωρήσω στο αναγνωριστικό από την κεντρική 01942 ;

Όταν ενεργοποιώ το σύστημα το κεντρικό αναγνωριστικό, για την κεντρική μονάδα By Me, είναι αυστηρά "170" . Ενώ στην περίπτωση της κεντρικής Convimar το αναγνωριστικό είναι απολύτως "1" .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.