όταν ενεργοποιώ το SAI από εισαγωγέα παρατηρώ ότι οι τμηματοποιήσεις που συνδέονται με αυτό απενεργοποιούνται και πρέπει να ξαναπεράσω το κλειδί για ενεργοποίηση

Είναι ένα κανονικό γεγονός που εξαρτάται από την διαχείριση των μηνυμάτων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην κεντρική μονάδα: συνεπώς, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν οι ζώνες SAI σε εισαγωγείς στην σχετική τμηματοποίηση με κριτήριο, ιδίως όταν αυτή η τμηματοποίηση συνδέεται με πολλές συσκευές - εισαγωγείς ή κωδικούς κεντρικής μονάδας / πληκτρολογίου. Το γεγονός ότι μια διάταξη-εισαγωγής ( επίσης μια διεπαφή RF ή ένας αναγνώστης transponder για Access Control) αποστέλλει στις τμηματοποιήσεις του ένα μήνυμα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, εξαρτάται από την κατάσταση της ζώνης - RF την στιγμή που ο πελάτης ενεργεί: αν η περιοχή ήταν ήδη ενεργή, γιατί προηγουμένως είχε ήδη εισαχθεί η τμηματοποίησή της από άλλο εισαγωγέα, η κεντρική μονάδα ανιχνεύει ότι η ζώνη του εισαγωγέα είναι ΕΝΕΡΓΗ και κατά συνέπεια αποστέλλει στις τμηματοποιήσεις της ένα μήνυμα ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο πελάτης ήταν πρόθυμος να τις συμπεριλάβει, επειδή δεν είχε παρατηρήσει ότι η περιοχή (και ως εκ τούτου η σχετική τμηματοποίηση), όπου θα διαμορφωθεί ο εισαγωγέας ήταν ήδη ενεργή: να γιατί ξαναπερνώντας το κλειδί transponder μια δεύτερη φορά η ζώνη εισαγωγέα θα είναι απενεργοποιημένη στην κεντρική μονάδα και σε αυτή την ώρα θα επανεισάγει τις τμηματοποιήσεις.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.