Όταν πάω να αποθηκεύσετε ένα σενάριο εμφανίζεται στην κεντρική μονάδα ένα μήνυμα λάθους, γιατί;

Αυτό σημαίνει ότι στις ομάδες που εμπλέκονται στο σενάριο υφίσταται λειτουργική φραγή μιας συσκευής που, μέσα από τις διάφορες ομάδες στις οποίες έχει ρυθμιστεί, έχει ήδη συμμετάσχει σε άλλα 4 σενάρια (4 σενάρια είναι η μέγιστη ρύθμιση βάθους σεναρίων των λειτουργικών φραγμών κάθε συσκευής )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.