Όταν πατάω ένα κουμπί κλήσης και ακούω ένα "μπιπ" παρατεταμένο, τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι το πλήκτρο κλήσης δεν συνδέεται με κανένα θυροτηλέφωνο/βιντεοθυροτηλέφωνο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.