Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση από εξωτερική θέση, η οθόνη ακούγεται και οπισθοφωτίζεται , αλλά δεν μπορείτε να δείτε την εικόνα .

Ελέγξτε τη σύνδεση των ακροδεκτών V και M της οθόνης, ελέγξτε το σήμα από την κάμερα και βεβαιωθείτε ότι αυτή τροφοδοτείται .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.