Όταν πραγματοποιείτε την κλήση η οθόνη παραμένει σβηστή.

Ελέγξτε την τροφοδοσία της οθόνης στους ακροδέκτες 5 και 6 , ελέγξτε ότι η οθόνη ηχεί στην κλήση από εξωτερική θέση ή ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό δημιουργεί την ηλεκτρονική νότα κλήσης : εισάγετε ένα ηχείο περίπου 50-100 Ω μεταξύ των ακροδεκτών 6 και 8 της οθόνης και να πραγματοποιήσετε μια κλήση από την εξωτερική θέση. Εάν έχετε εγκαταστήσει οθόνες που ανάβουν ταυτόχρονα με την ίδια κλήση, χρησιμοποιείστε ένα ενισχυτή κλήσης ELVOX αντ. 934 μετά την τρίτη οθόνη και για άλλες τέσσερις.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.