Όταν προσπαθώ να αποθηκεύσω το σενάριο παίρνω ένα μήνυμα στον πίνακα ελέγχου που λέει " ξεπεράστηκε το βάθος ομάδας" , γιατί;

Αυτό συμβαίνει όταν μία από τις συσκευές που συμμετέχουν στο σενάριο υπάρχει μια που έχει ήδη εμπλακεί σε άλλα 4 σενάρια διαμέσου των ομάδων στις οποίες έχει διαμορφωθεί. Η μέγιστη χωρητικότητα των σεναρίων για κάθε συσκευή είναι ίση με τέσσερις

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.