Όταν προσπαθώ να συνδέσω ένα εξωτερικό Πλήκτρο για την ενεργοποίηση ενός σεναρίου παίρνω ένα μήνυμα σφάλματος. Γιατί;

Πραγματοποιείται όταν αυτό το πλήκτρο είναι διαθέσιμο για την ενεργοποίηση ενός άλλου σεναρίου, ή αν είναι διαμορφωμένο σε ένα γκρουπ αυτοματισμών

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.