Επιτραπ. θυροτηλέφωνο ενδοεπικοιν. λευκό - 661C/AU

Pdf
661C/AU

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Σειρά 6600

Επιτραπ. θυροτηλέφωνο ενδοεπικοιν. λευκό
Επιτραπέζιο δικάναλο θυροτηλέφωνο ανοικτής ακρόασης για σύστημα Due Fili, με 6 συμπληρωματικά προγραμματιζόμενα μπουτόν, εκτός από τα 8 βασικά, για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή βοηθητικές λειτουργίες, λευκό. Μέγεθος: 141x125x125 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.