Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος"