Τα αποτελέσματα ήταν 11 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"