Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Comfort προγραμματιστές"