Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Κεντρική μόνάδα Domotica"