Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"