Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"