Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Classic πλάκα καλύματος Reflex"