Τα αποτελέσματα ήταν 119 σε "Αρσενικά φις και πρίζες"