Τα αποτελέσματα ήταν 20 σε "Συσκευές εντολών Vintage και Flat"