Τα αποτελέσματα ήταν 127 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"