Τα αποτελέσματα ήταν 126 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"