Τα αποτελέσματα ήταν 126 σε "Μεταλλική πλάκα Vintage και Flat"