Τα αποτελέσματα ήταν 114 σε "Μεταλλική πλάκα Vintage και Flat"