Τα αποτελέσματα ήταν 126 σε "Metal Round cover plates"