Τα αποτελέσματα ήταν 26 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"