Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Metal Round cover plates"