Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"