Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"