Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Ειδικές βάσεις στήριξης"