Τα αποτελέσματα ήταν 56 σε "Πλαίσια Classica μεταλλ"