Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Πλαίσια Classica πλαστικά"