Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Πλαίσια Classica Silk"