Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Πλαίσια Rondò φυσικό ξύλο"