Τα αποτελέσματα ήταν 101 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"