Τα αποτελέσματα ήταν 94 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"