Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"