Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Πρίζες ρεύματος για εξιδικευμένες γραμμέ"