Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος"