Τα αποτελέσματα ήταν 86 σε "Technopolymer Round cover plates"