Τα αποτελέσματα ήταν 20 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"