Τα αποτελέσματα ήταν 21 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"