Τα αποτελέσματα ήταν 32 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"