Τα αποτελέσματα ήταν 156 σε "Πλαίσια πλαστικά Reflex"