Τα αποτελέσματα ήταν 18 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"