Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Αντάπτορες για πρίζες σήματος"