Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας"