Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Πρίζες ρεύματος για εξιδικευμένες γραμμέ"